Hai Tòa Tháp (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, #2)

Hai Tòa Tháp (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, #2)

Publication Date: May, 2015

Publisher: Nhã Nam, NXB Văn Học

Pages: 464

Format: Paperback

Authors: J.R.R. Tolkien, Đặng Trần Việt, An Lý

4.43 of 3

Download PDF

Download ePub

Phần thứ hai tập đại thành Tiểu thuyết kỳ ảo của J.R.R. Tolkien

Chín Bộ Hành còn Bảy.

Một con đường chia hai.

Người Mang Nhẫn dấn thân vào Vùng Đất Đen cùng bạn đường trung nghĩa và kẻ dẫn đường bất trắc.

Hai Hobbit bị cướp đi giữa ba phe Orc, để Ba Thợ Săn làm nên kỳ tích đuổi theo.

Và một giống dân cổ xưa bừng tỉnh, hai tòa tháp xuất quân,một đất nước Con Người tập hợp binh mã đương đầu với ngoại xâm.

Đại Nhẫn Chiến đã bắt đầu ở Trung Địa.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share